Kamień Milowy nr 2 - 24.04.2021 r.

Inżynier Kontraktu Pismem z dnia 26.04.2021 r. wskazuje, iż zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe, Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy nr 2) stanowi:

"Kamień Milowy nr 2 - wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia ustrojów nośnych dla 9 szt. obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, oraz

wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 75% wszystkich fundamentów obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej.