Budimex S.A. informuje, iż z dniem 24.05.2021 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową obiektu WS-21 na drodze S-61 w obrębie drogi gminnej 101619B oraz DG nr 10 (Gm. 89) zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia 26/2021 oraz opinii TR.5231.86.21.