Budimex S.A. informuje, iż z dniem 16.06.2021 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu obejmującej tymczasowe  oznakowanie wyjazdu z budowy na DK S61 w obrębie węzła Suwałki Północ, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia 2871c/2021.