Wojewoda Podlaski dnia 16.08.2021 r. pismem AB-I.7820.2.1.2020.MB po rozpatrzeniu wniosku GDDKiA w Warszawie z dnia 14.09.2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 30.10.2020 r. znak: 2D7X/H/KaR/1235/2020 oraz z dnia 07.07.2021 r. znak: 2D7X/H/KaR/2121/2021 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2019 z dnia 20.05.2019 r.,

wydał Decyzję nr 9/2021 - Zmieniam ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego nr 6/2019 z dnia 20.05.2019 r. znak: AB-I.7820.2.2.2018.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk - granica państwa, wraz z obwodnicą Szypliszek oraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek".