Budimex S.A. informuje, iż z dniem 19.08.2021 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową obiektu WD-7 na drodze S61 w obrębie drogi powiatowej 1154B, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez wicestarostę Artura Łuniewskiego w dniu 11.08.2021 r.