Budimex S.A. informuje, iż z dniem 10.09.2021 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "V etap projektu TOR - Budzisko" o numerze zatwierdzenia 2902c/2021.