10.01.2022 - 16.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

3. Roboty mostowe:

 • WS-4 – Roboty ciesielskie wieńca – etap II JP, JL.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P3 – segment 3.1.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – segment 1.1.
 • Sekcja II – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i utrzymaniowe.

4. Roboty branżowe:

Melioracja

 • Rów melioracyjny nr 30 – roboty ziemne, km. 18+300.

Oświetlenie

 • Montaż fundamentów, km 0+020 – 0+800.
 • Budowa oświetlenia – MOP Żubryn Wschód

Kanalizacja sanitarna 

 • Kanalizacja sanitarna KS-3 – MOP Budzisko, km. 23+670.

5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacje sanitarne - podposadzkowe - MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacje elektryczne - podtynkowe – MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne :

 • Nie wykonywano żadnych prac.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).