17.01.2022 - 23.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 7+980 P.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

3. Roboty mostowe:

 • WS-4 – Beton wieńców etap II JP, JL.
 • PZGd-5A – Beton ścian w osi P1 – Segment 1.1.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – sekcja 2.4.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – sekcja 1.4.
 • ED-9 – Beton skrzydła – etap III.
 • Sekcja II – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i utrzymaniowe.

4. Roboty branżowe:

Kanał technologiczny

 • Kanał technologiczny KTu1, km. 11+800 – 12+400.

5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacje sanitarne - podposadzkowe - MOP Budzisko Zachód.
 • Instalacje elektryczne - podtynkowe – MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacje elektryczne - podtynkowe – MOP Budzisko Zachód.

6. Ekrany akustyczne :

 • WS-10 – Zbrojenie i szalowanie ław pod ekrany.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).