31.01.2022 - 06.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 3+000 P.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Beton ściany w osi P2 – Segment 2.4.
 • WS-22 – Szalowanie ustroju nośnego JL.
 • WS-22 – Zbrojenie ustroju nośnego JL.
 • Sekcja II – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i utrzymaniowe.

 4. Roboty branżowe:

 • Prace porządkowe i utrzymaniowe.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacja termiczna stropodachu – MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacja termiczna stropodachu – MOP Budzisko Zachód.
 • Prace przygotowawcze do wylewania posadzek - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Posadzka - MOP Budzisko Wschód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • WS-10 – Zbrojenie i szalowanie ław pod ekrany.
 • WS-10 – Betonowanie ław pod ekrany.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).