07.02.2022 - 13.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P2 – segment 2.3.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – segment 2.3.
 • WS-22 – Szalowanie ustroju nośnego JL.
 • WS-22 – Zbrojenie ustroju nośnego JL.
 • WS-22 – Beton ustroju nośnego – JL.
 • WS-28 – Betonowanie gzymsów skrzydeł P1, P2 JL.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i utrzymaniowe.

 4. Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 9 – wykop projektowanego rowu, km. 8+730.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacja termiczna stropodachu – MOP Budzisko Zachód.
 • Posadzki – prace przygotowawcze + wylewanie konstrukcji - MOP Budzisko Zachód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • WS-10 – Zbrojenie korpusów pod ekrany.
 • WS-10 – Betonowanie korpusów pod ekrany.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).