14.02.2022 - 20.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 2+800 P.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P2 – segment 2.3.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P2 – segment 2.3.
 • WS-22 – Zbrojenie ustroju nośnego JL.
 • WS-22 – Beton ustroju nośnego – JL.
 • WS-28 – Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1, P2 JP.
 • SM3 - Przygotowanie powierzchni betonu do antykorozji.

 4. Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 9 – wykop projektowanego rowu, km. 8+730.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 7+300 – 7+700.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 8+200 – 8+400.

Kanał technologiczny

 • Kanał KTu1 od proj. Studni SKR-2 nr 116 do SKR-2 nr 118, km. 13+400 – 13+600.
 • Kanał KTu1 od proj. Studni SKR-2 nr 127 do SKR-2 nr 130, km. 14+300 – 14+830.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Zachód.
 • Docieplanie attyk - MOP Budzisko Zachód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • WS-10 – Zbrojenie korpusów pod ekrany.
 • WS-10 – Betonowanie korpusów pod ekrany.
 • WS-11 - Betonowanie korpusów pod ekrany.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).