21.02.2022 - 27.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

  1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

  2. Roboty drogowe:

 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P2 – segment 2.2.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – segment 2.2.
 • WS-28 – Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1, P2 JP.

 4. Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 9 – wykop projektowanego rowu z umocnieniem, km. 8+730.
 • Mel 9 – budowa rurociągu, km. 8+730.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego – WSP L03

Kanał technologiczny

 • Kanał technologiczny SKR-2, km. 18+850 – 19+450.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD180, KD190, KD201, km. 23+200 – 23+400.

5. Roboty kubaturowe:

 • Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Zachód.
 • Docieplanie attyk wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod obróbki blacharskie - MOP Budzisko Zachód.
 • Docieplanie attyk wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod obróbki blacharskie - MOP Budzisko Wschód.

  6. Ekrany akustyczne :

 • PZDs-10 - EP-4L/2; EP-4P/2 Beton – Korpus fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.
 • WS-11 - E4/1; E3/3 – Beton - Fundament pod ekran akustyczny.
 • PZDs-18 - EP-7P; EP-L/1; EP-L/1 – Zbrojenie – Fundament pod ekran przeciwolśnieniowy.
 • PZDs-18 - EP-7P; EP-L/1; EP-L/2 – Beton – Fundament pod ekran przeciwolśnieniowy.

  7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).