01.02.2022 – 28.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - Oznakowanie budowy skrzyżowania DG 101620B z DK 8 w km 779+300 str. Prawa. Złożony 09.02.2022 r.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymanie placu budowy, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.
 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 2+830 L.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 3+000 P.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Prace porządkowe i utrzymanie placu budowy.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A

     -  Beton ściany w osi P2 – Segment 2.4.

     -  Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – Segment 2.3.

     -  Beton ściany w osi P2 – Segment 2.3.

     -  Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – Segment 2.2.

 • WS-22

     -  Szalowanie ustroju nośnego – 1 nitka.

     -  Zbrojenie ustroju nośnego.

     -  Beton ustroju nośnego.

 • WS-28

     -  Betonowanie III etapu skrzydeł P1L; P2L.

     -  Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1P; P2P.

5.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 9 – Wykop rowu, km. 8+700.
 • Mel 9 – Budowa rurociągu, km. 8+700.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego – WSP L03.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 7+300 – 7+700.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 8+200 – 8+400.

6.  Roboty kubaturowe:

     -  Posadzki - MOP Budzisko Wschód.

     -  Posadzki - MOP Budzisko Zachód.

     -  Tynkowanie ścian - MOP Budzisko Zachód.