28.02.2022 - 06.03.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

  2. Roboty drogowe:

 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P2 – segment 2.1.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P2 – segment 2.1.
 • WS-22 – Beton skrzydła na P3 etap III JP JL.
 • WS-22 – Zasypki przyczółka P3.
 • WS-24 – Montaż desek gzymsowych P1 P.
 • WS-24 – Krawężniki 18x20.
 • WD-25 – Przygotowanie powierzchni betonu do antykorozji.
 • PZDd-26 – Beton niekonstrukcyjny kap chodnikowych (pas rozdziału).

 4. Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 7 – umocnienie rowu, km. 7+100.
 • Mel 9 – wykop projektowanego rowu z umocnieniem, km. 8+730.
 • Mel 9 – budowa rurociągu, km. 8+730.

Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – WSP L04.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 0+500 – 1+000.

Kanał technologiczny

 • Kanał technologiczny SKR-2, km. 19+050 – 19+450.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD190, KD201, km. 23+200 – 23+400.
 • KD70, km. 8+700.

5. Roboty kubaturowe:

 • Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Zachód.
 • Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Wschód.
 • Docieplanie attyk wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod obróbki blacharskie - MOP Budzisko Wschód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • WS-11 - Fundament pod ekran akustyczny.
 • PZDs-18 - Korpus fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).