21.03.2022 - 27.03.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+940,60 – 2+980 L i P (W12; W13); 5+710 – 5+876,92 L i P (GWN); 8+148 – 8+160 (W1, W2); DG15.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; 4+800 – 4+850 L i P; DG14; DW 651 (zjazdy publiczne).
 • Roboty ziemne - Kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. DK8 0+250 – 0+350 P; WSP L02; S61 0+780 – 1+110 L i P.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na betonie C12/15, km. S61 0+512 – 0+545 L i P; S61 17+190 – 17+376 JP str. P; S61 20+430 – 20+592 JP str. L; S61 18+725 – 18+898 JL str. L; S61 18+918 – 19+100 JL str. L; S61 19+337 – 19+409 JP str. P.
 • UTPU, km. Zjazdy DG5 0+005; 0+032; 0+335.
 • WUP C04/0,5, km. DG8a 0+000 – 0+096,25.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DJ8 0+730 – 1+159,01; DG5 0+000 – 0+139,38; DG5 0+181,88 – 0+437,24; DG6 0+002,75 – 0+797,78; DG7 0+000 – 0+249,99.
 • Krawężnik betonowy 15x30, km. DJ8 0+840 – 0+960 P i L.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 10+430 – 10+625 L; S61 9+900 – 10+250 P i L.
 • Rozbiórka nawierzchni dróg krajowych, km. MOP B-Z/DK8.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Zasypka podpora P2.
 • ED-3 – Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1.
 • ED-3 – Zbrojenie płyty przejściowej P1L.
 • ED-3 – Montaż dylatacji modułowej P1 JP, JL.
 • PZDg-5A – Montaż konstrukcji stalowej K3.
 • PZDg-5A – Ułożenie izolacji z żywicy na podporze P3.
 • PP-6 – Zasypka konstrukcji stalowej.
 • ED-9 – Montaż deski gzymsowej na skrzydle P1 JP.
 • PZDs-10 – Montaż schodów skarpowych P1, P2 str. P.
 • WS-11 – Montaż schodów skarpowych P2 str. P.
 • WS-22 – Beton podkładowy pod płytami przejściowymi.
 • WS-22 – Zbrojenie płyt przejściowych.
 • WS-22 – Betonowanie 2 płyt przejściowych na P1.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe KP-B, KP-C, P1 KP-A – Betonowanie.
 • WS-24 – P1 Skrzydła etap III JL – Betonowanie.
 • WS-24 – Montaż desek gzymsowych P1L.
 • WS-28 – Kapy chodnikowe KP-B, KP-C, KP-A, P1, P2 KP-D – Betonowanie.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 31 – wykop + umocnienie, km. 18+750.
 • Mel 32 – wykop + umocnienie, km. 19+600.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 9, km. 4+800 – 5+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD201, km. 23+700.

     Drenaż

 • Drenaż droga MOP-W16, km. 23+100.

     Teletechnika

 • Wykonywanie kanalizacji wtórnej na odcinku Suwałki-Raczki, km. 0+500.

     Przepusty

 • Przepust P/WSP- L03/0+275/RP, km. 0+275.
 • Przepust „rów prawy” na DJ2, km. 0+105.
 • Przepust P/DJ7/0+050, km. 0+050.
 • Przepust P/DJ5a/0+954/RP, km. 0+954.
 • Przepust P/DJ5a/0+976/RP, km. 0+976.
 • Przepust P/DG4/0+029/RL, km. 0+029.
 • Przepust PD-7Rbn/1, km. 0+168.
 • Przepust P/DP 1139B/0+018/RP, km. 0+018.
 • Przepust P/DP 1139B/0+225/RL, km. 0+225.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Instalacja wentylacji – montaż kanałów - MOP Budzisko Zachód.
 • Instalacja wentylacji – montaż kanałów - MOP Budzisko Wschód.
 • Elewacja – gruntowanie, styropian - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne:

 • WS-11 – Beton korpusu fundamentu pod ekran akustyczny E3/2.
 • PZDd-13 – Beton fundamentu pod barierę etap I.
 • PZDd-29 – Beton fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowe.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).