28.03.2022 - 03.04.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+940 – 2+980 L i P (W11; W10); 2+930 – 2+980 L i P (W9, W8, W7); 2+910 – 2+980 l I p (W6); Zjazd 6+050 – 6+340 L (W1); 8+148 – 8+160 (W1); WSz L04 W1; DG 101629B W4, W3; MKP W2, W1; DG15 W3.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; 4+800 – 4+850 L i P; 7+980 – 8+160; DG14; DG 101632B; S61 23+800 – 24+160 JL.
 • GWN, km. 5+710 – 5+876,92 L i P; WSz L04.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ8 0+730 – 1+159; DG8a 0+000 – 0+096; WSz L04.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. S61 1+000 – 2+400.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 15+020 – 15+850.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu, km. DJ4 0+020 – 0+048 P.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu brukiem, km. DJ5a 0+755 – 0+955 P.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na betonie C12/15, km. S61 17+190 – 17+326 JP str. P.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MBW wyspa L03-L06, JZR P 0+380 – 0+410.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBW L03 0+190 – 0+280 P; MBW L17 0+000 – 0+117 P; MBW L16 0+000 – 0+148 P; JZR P 0+300 – 0+410.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 – Beton wyrównawczy pod płytę przejściową P2.
 • ED-3 – Zbrojenie płyty przejściowej P2L.
 • ED-3 - Zasypka podpory P2.
 • ED-3 – Beton płyt przejściowych P1 L i P.
 • PZDg-5A – Montaż konstrukcji stalowej K3.
 • PZDg-5A – Ułożenie izolacji z żywicy na podporze P2.
 • WS-11 – Montaż schodów skarpowych P1, P2 str. L.
 • WS-22 – Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi.
 • WS-22 – Betonowanie 2 płyt przejściowych na P1.
 • WS-22 – Szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach podpory P3.
 • WS-24 – Schody skarpowe.
 • WD-27 – Izolacja gruba kap.
 • WD-27 – Montaż kotew.
 • WS30 – Schody skarpowe.
 • WD-33 – Izolacja gruba kap.
 • WD-33 – Montaż kotew.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 30 – wykop + umocnienie, km. 18+600

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 9, km. 4+800 – 5+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD203, km. 23+950 – 24+100.

     Przepusty

 • Przepust P/DJ9a/0+063/RL, km. 0+063.
 • Przepust P/S61/13+673/RP, km. 13+673.
 • Przepust P/S61/13+680/RP, km. 13+680.
 • Przepust P/S61/13+710/RL, km. 13+710.
 • Przepust P/DG11/0+800, km. 0+800.
 • Przepust P/DG11/0+905/RL, km. 0+905.
 • Przepust P/DG11/0+930/RP, km. 0+930.
 • Przepust PD-26Pbn1/4.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – warstwa zbrojąca elewacji (siatka + kątowniki) - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne:

 • PZDd-29 – Fundament pod ekran przeciwolśnieniowe EP-11L/3; EP-11L/1; EP-11P/3.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).