04.04.2022 – 10.04.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+920 – 2+980 L i P (W5; W4); 2+910 – 2+980 L i P (W3); DG 101621B 0+010 – 0+080 (W1); DG 101629B W1; MKP W1; DG14 W1; DG15 W2.
 • Nasyp (pobocza), km. S61 17+600 – 18+700 JP.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; 5+700 – 5+900 L; 7+980 – 8+160; DG11; DG14; DG 101632B; S61 23+800 – 24+160 JL.
 • GWN, km. 2+650 – 2+905 L; 8+110 – 8+230; DG 101629B; MKP.
 • WUP, km. S61 22+910 – 23+175 JL.
 • UTPU, km. 7+980 – 8+130 JL i JP.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG8a 0+000 – 0+096; DG 101629B.
 • Podbudowa zasadnicza 0-31,5mm, km. 5+710 – 5+876,92 L i P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 5+710 – 5+876,92 L i P.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 8+110 – 8+230 JL i JP.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG8a 0+000 – 0+096.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. S61 2+400 – 4+150.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG 101620B.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 3+702 – 3+860; DG 101620B 0+005 – 0+025 P.
 • Roboty brukarskie – umocnienie rowu brukiem, km. DG 101620B 0+485 – 0+610 L.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie betonu C12/15, km. WSZ L04 0+030 – 0+330 L.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MBW wyspa L03-L06; MBW chodnik L03.
 • Krawężnik betonowy 15x30, km. DG 101620B 0+235 – 0+612 P i L.
 • Opornik betonowy 12x25, km. JZR P 0+331 – 0+440.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenie drogi S61 z siatki metalowej h=2,4m S61 km. 17+200.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 – Beton płyty przejściowej P2.
 • ED-3 – Izolacja gruba pod kapami chodnikowymi.
 • ED-3 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • ED-3 - Montaż kolektora odwodnieniowego.
 • PZDg-5A – Montaż konstrukcji stalowej K1.
 • PP-6 – Drenaż na końcach parasola.
 • ED-9 – Beton skrzydła przyczółka P1 str. P etap III.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych KP-4.
 • ED-9 – Montaż schodów skarpowych P3.
 • WS-22 – Montaż krawężnika.
 • WS-22 – Montaż desek gzymsowych.
 • WS-22 – Montaż kolektora odwodnieniowego.
 • WS-22 – Betonowanie kap chodnikowych KP-1 i KP-6 na skrzydełkach podpory P3.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe P1 KP-A 1.1.
 • PZDd-26 – Kapy chodnikowe P1 P3, KP-B.
 • WD-27 – Krawężniki 18x20 – ustrój.
 • WD-33 – Zasypka.
 • WD-33 – Deski gzymsowe.
 • WD-33 – Krawężniki 18x20 – ustrój.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 33 – wykop rowu + umocnienie, km. 20+000.

     Zbiorniki

 • ZB 24 – umocnienie, km. 10+800.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR 10, km. 7+300 – 7+600.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MKP 19+700.

     Kanał technologiczny

 • Od studni SKR-2 nr 183 do SKR-2 nr 186, km. 19+700 – 19+900.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 19+600 – 19+800.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD203, km. 24+100.
 • KDI, km. 12+200.

     Przepusty

 • Przepust P/DG11/0+279/RL, km. 0+279.
 • Przepust P/DG11/0+483/RL, km. 0+483.
 • Przepust P/DG11/0+756/RL, km. 0+756.
 • Przepust P/DG14/0+085/RP, km. 0+085.
 • Przepust P/DG14/0+198/RL, km. 0+198.
 • Przepust P/DG14/0+252/RP, km. 0+252.
 • Przepust P/DG14/0+288/RP, km. 0+288.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – warstwa zbrojąca elewacji (siatka + kątowniki) - MOP Budzisko Zachód.
 • Elewacja – gruntowanie, klejenie styropianu - MOP Budzisko Wschód.
 • Dostawa i montaż odwodnień liniowych, stelaży wc - MOP Budzisko Zachód.
 • Dostawa i montaż odwodnień liniowych, stelaży wc - MOP Budzisko Wschód.

6.  Ekrany akustyczne:

 • PZDd-29 – Szalowanie i betonowanie korpusu fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy EP11-P/3; EP11-P/1; EP11-L/3; EP11-L/1.
 • PZDd-29 – Szalowanie i betonowanie korpusu fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy  EP11-L/3; EP11-L/1.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).