25.04.2022 – 01.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. Zjazdy DG10, DJ10, DG11; DG18 W4; PD33 W2; DG15 W2; DG11 W1.
 • Wykop, km. 15+000 – 16+560; DG101632B (zjazdy ind., rowy); MOP B-Z L02; L03; L16; L17;  L21.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 15+760 – 15+960 JL i JP; 15+995 – 16+195 JL i JP; MKP; MOP B-W L08, L09.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. L03 0+020 – 0+420; 3+300 – 3+820 P; 4+760 – 4+800; S61 23+650 – 23+957.
 • Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. TG 8+300 – 8+450 JL; TG 22+780 – 23+955 JL.
 • Podbudowa z betonu C16/20 gr.24 cm., MBW L01 0+340 – 0+460.
 • Roboty brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MKP L01 0+328 – 0+600 P, jezdnia WAG 02, jezdnia WAGA 03.
 • Montaż korytka trójkątnego, km. S61 5+676 – 5+876 L i P.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. S61 5+700 – 5+750; DG8 0+297 – 0+317; DJ8 0+830 – 0+925 P i L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG8 0+040 – 0+415 P.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. MBW L01 1+011 – 1+207 P.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MKP Szypliszki, chodnik Waga 03P, chodnik Waga 02L.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG101621B 0+140 – 0+250 P.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. S61 20+620 – 22+600.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. km. MKP Szypliszki wyspa dzieląca, chodnik Waga 03P,  chodnik Waga 02L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr.29 cm., km. TG 8+960 – 10+440 JP, TG 10+860 – 13+500 JP.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenie drogi S61 z siatki metalowej (montaż słupków), km. ZB-RI 1.

3.  Roboty mostowe:

 • WS-2 – Montaż balustrady schodów SCH-4.
 • ED-3 – Beton kap chodnikowych KP-A, KP-B.
 • ED-3 – Montaż konstrukcji KP-2.
 • ED-3 - Montaż deski gzymsowej.
 • ED-3 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • ED-3 – Ustawienie krawężnika na ustroju nośnym.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji KP-2.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy pod fundamenty murów oporowych S1, S2 poziom 1.
 • PZGd-5A – Zbrojenie ław fundamentowych ścian oporowych S1, S2 poziom 1.
 • WS-12 – Zbrojenie wieńca.
 • WS-12 – Montaż schodów.
 • WD-17 – Umocnienie chodnika kostką betonową przy podporze P1.
 • WS-24 – Bariery w pasie rozdziału.
 • PZDd-26 – Bariery w pasie rozdziału.
 • WD-27 – Montaż desek gzymsowych.
 • WS-28 – Bariery w pasie rozdziału.
 • WS-28 - Schody skarpowe.
 • WD-32 – Żywica na kapach – 2 warstwy.
 • WD-32 - Schody skarpowe.
 • WD-33 – Betonowanie kapy KP-3.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 29 – umocnienie rowu, km. 17+970.
 • Mel 35 – umocnienie rowu, km. 20+950.
 • Mel 37 – umocnienie rowu, km. 22+300.

     Zbiorniki

 • ZB 23 – wykop zbiornika, km. 10+500.
 • ZB 24 – umocnienie zbiornika, km. 10+800.

     Kanał technologiczny

 • Proj. SKR-2 nr 199 – proj. SKR-2 nr 202, km. 21+500 – 21+800.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 17+350 – 17+450.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 17+600 – 18+100.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 22+020 – 22+600 JL.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 21+850 – 22+350 JP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Budzisko Wschód.

     Drenaż

 • Drenaż krawędziowy pod obiektem 28, km. 21+500 – 21+800.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD23, km. 3+000.
 • KDt, km. 20+410.
 • KD189, km. 23+530.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż obróbek blacharskich attyk, orynnowania - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż papy nawierzchniowej - MOP Budzisko Wschód.
 • Wykonywanie warstwy zbrojonej elewacji (kątownik, okapniki, siatka) - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż mat grzewczych - MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonanie izolacji folii w płynie - MOP Budzisko Zachód.
 • Układanie płytek – podłoga - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Betonowanie fundamentu pod ekran – EP 2P.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).