02.05.2022 – 08.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG9, DJ9, DG10, DJ11, DG11, DG11 W1, DG15 W1, DG18 W3.
 • Wykop, km. 2+000 – 3+400; DG9, DJ9, DG10, DJ11, DG11, DG11 (zjazdy, rowy), DG101632B (zjazdy ind., rowy), MOP B-Z L02; L03; L16; L17; L21.
 • GWN, km. 2+900 – 3+000.
 • WUP, km. 3+150 – 3+360 L; 3+810 – 4+000 L; MOP BW P1 L01 0+080 – 0+500 + MK, L16.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. MKP; MOP B-W L07; UTPU 18+400 – 18+600; 21+750 – 21+500.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 3+150 – 3+360 L; 3+360 – 3+810 L; 3+810 – 4+170 L.
 • Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. S61 5+475 – 5+525 LP; S61 4+640 – 4+900 LP; S61 3+800 – 4+210 L.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 2 P KR7 gr. 18 cm., km. S61 0+520 – 0+720 LP.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. 5+700 – 6+800; TG 7+980 – 8+220 P i L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. TG 8+115 – 8+150.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 16+871 – 17+137 L; 16+877 – 17+137 P.
 • Roboty brukarskie – opornik 12x25, km. MKP Szypliszki WGD, WGS.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 3+150 – 3+360 L; 3+810 – 4+000 L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr.29 cm., km. S61 10+860 – 13+400.

3. Roboty mostowe:

 • ED-3 – Beton kap chodnikowych KP-A, KP-B.
 • ED-3 - Montaż deski gzymsowej.
 • ED-3 – Izolacja gruba ustroju nośnego.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji stalowej K2.
 • PZGd-5A – Montaż bloczków muru oporowego P4.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych P4.
 • PZDg-5A – Beton ław fundamentowych ścian oporowych S1, S2, poziom 1,2.
 • WD-8 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowych.
 • ED-9 – Montaż balustrady schodów skarpowych.
 • ED-9 – Montaż schodów skarpowych.
 • PZDs-10 - Montaż balustrady schodów skarpowych.
 • WS-11 - Montaż balustrady schodów skarpowych.
 • WS-12 – Betonowanie wieńców.
 • WS-12 – Montaż balustrad przy schodach.
 • WD-17 – Hydrofobizacja.
 • PZDs-18 - Montaż balustrad przy schodach.
 • WS-22 – Śrutowanie powierzchni betonowej pod papę.
 • WS-22 – Papa pod jezdnią JP.
 • WS-22 - Montaż balustrad przy schodach.
 • WD-27 – Kapy chodnikowe KP-2 – Beton.
 • WD-27 – Deski gzymsowe.
 • WS-28 – Asfalt lany.
 • WS-28 - Schody skarpowe.
 • PZDd-29 – II etap wieńca JP – Beton.
 • PZDd-29 - Schody skarpowe.
 • WD-32 - Schody skarpowe.
 • WD-32 – Asfalt lany.
 • WD-33 – P1, P5 Płyty przejściowe.

4. Roboty branżowe:

    Melioracje

 • Mel 29 – umocnienie rowu, km. 17+970.

    Kanał technologiczny

 • Prace, km. 22+200 – 22+400.

    Oświetlenie

 • Montaż fundamentów, km. 17+000 – 17+300.
 • Montaż oświetlenia, km. S61 23+000 – 23+200.

     Zasilanie

 • Prace, km. 19+800.

     Przepusty

 • Schody skarpowe przy PE-6 z jednej strony, km. 11+800.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD26, km. 3+050 – 3+150.
 • KD27, km. 3+050 – 3+150.
 • KD205, km. 23+750 – 23+840.
 • KDz5, km. 23+280.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie płytek – podłoga - MOP Budzisko Zachód.
 • Elewacja – przygotowanie powierzchni pod wyprawę - MOP Budzisko Wschód.
 • Izolacja z folii w płynie, gruntowanie - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż mat grzewczych - MOP Budzisko Wschód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Nie wykonywano żadnych prac.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).