01.03.2021 – 31.03.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1. Projekt Wykonawczy

 

 • PSOR Przywrócenie kontroli granicznej – akceptacja IK.
 • Obiekty WS-30 i WD-32 Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – przekazanie do akceptacji IK.
 • Przedłożenie projektu KSZR.
 • Opracowanie STWiORB (drogowe, mostowe, przebudowy sieci).
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR – Budowa docelowego węzła Suwałki Północ – Etap I.

 

3. Projekt Budowlany

 • Oczekiwanie na wydanie zamiennej decyzji ZRID.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

 

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

 

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. MOP Żubryn (makroniwelacja); 8+600 - 8+720; 16+560 - 16+770; TG 19+100 - 19+800; 20+725 - 21+025; DG 20; MOP B W L.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+400; 4+900 - 5+600; 8+920 – 9+370; 22+500 – 22+750; Przejazd drogowy Budzisko; MOP B-W.
 • Wymiana gruntów słabonośnych, km. DG 18; DG 11; DG 101629B 0+530 - 0+600; MOP Budzisko Z L13.

 

3. Roboty mostowe:

 • WS-1

– Izolacja gruba.

– Beton ochronny izolacji grubej.

 • WS-2

–  Roboty zbrojarskie ustroju JP.

–  Betonowanie ustroju JP.

–  Roboty zbrojarskie ustroju JL.

–  Zasypki.

 • WD-7

– Betonowanie ciosów.

-  Montaż łożysk.

-  Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P1.

– Beton poprzecznicy w osi P1.

– Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P3.

-  Beton poprzecznicy P3.

-  Zasypki.

 • WD-8

–  Montaż łożysk.

–  Zbrojenie poprzecznicy w osi P1.

–  Beton poprzecznicy w osi P1.

–  Zbrojenie poprzecznicy w osi P3.

-   Beton poprzecznicy w osi P3.

 • ED-9

–  Zbrojenie korpusu w osi P1 JL.

–  Roboty zbrojarskie słupów w osi P2 JP.

–  Beton słupów w osi P2 JP.

–  Roboty zbrojarskie słupów w osi P2 JL.

–  Beton słupów w osi P2 JL.

-  Zbrojenie skrzydła w osi P3 JL.

-  Beton skrzydła w osi P3 JP.

-  Zbrojenie skrzydła w osi P1 JP.

-  Beton skrzydła w osi P1 JP.

 • WS-11

–  Zasypki.

 • PZDd-13

–  Betonowanie fundamentów.

–  Zbrojenie fundamentu.

 • WD-14

–  Zbrojenie ustroju nośnego.

–  Beton ustroju nośnego.

 • WS-15

–  Izolacja cienka ścian.

 • PZDd-16

–  Zbrojenie przyczółków.

–  Beton korpusu przyczółków.

 • WD-16A

–  Montaż łożysk.

–  Beton skrzydełek P1.

 • WD-17

–  Montaż łożysk.

 • PZDs-18

–  Beton ścian.

–  Montaż konstrukcji stalowej.

 • WD-19

-   Izolacja gruba.

-   Izolacja cienka na przyczółkach.

-  Zasypka inżynierska przyczółków.

 • PZDs-20

–  Montaż łożysk.

–  Zbrojenie skrzydełek przyczółka P2.

–  Beton skrzydełek P2 JL i JP.

 • WS-21

– Zbrojenie ścian.

– Betonowanie fundamentów.

 • WS-22

–  Zasypka fundamentów.

 • WS-24

–  Betonowanie ciosów podpora P1.

-   Montaż łożysk podpory P1, P2.

-   Zbrojenie skrzydła P2P II etap.

–  Betonowanie skrzydła P2P.

–  Zbrojenie poprzecznic P1, P2.

-   Betonowanie poprzecznic P1, P2.

-   Zbrojenie ścianki zaplecznej P1 L.

–  P1 Ścianka zapleczna JL – Beton.

 • WD-25

–  Montaż łożysk podpory P1, P3.

-   Zbrojenie poprzecznic P1, P3.

–  Betonowanie poprzecznic P1, P3.

 • PZDd-26

–  Zbrojenie korpusów i ścianek zaplecznych P1, P2.

–  Betonowanie korpusów P1 L, P2 L.

-   P1 Ścianka zapleczna JP – Beton.

-   P1 Ciosy podłożyskowe JL, JP – Beton.

-   P2 Ścianka zapleczna JP – Beton.

-   P2 Ciosy podłożyskowe JL, JP – Beton.

 • WD-27

–  P1, P4 – Poprzecznica - Zbrojenie.

 • WS-28

–  Betonowanie korpusu P2 L.

–  Zbrojenie korpusu P1 L.

–  Betonowanie korpusu P1 L.

-   Zbrojenie korpusu P2 P.

-   P2 Korpus JP – Beton.

 • PZDs-31

–  Zasypka konstrukcji stalowej z blachy falistej.

 • WD-32

–  Zbrojenie fundamentów P1, P2, P3, P4.

-   Betonowanie fundamentów P1, P2, P3, P4.

-   Beton niekonstrukcyjny pod fundament P1.

 

4. Roboty branżowe:

–  Umocnienie zbiornika 16, km. 6+700.

–  Zbiornik 23 Nasyp, km. 10+500.

–  Kanalizacja deszczowa KD 201, km. 23+900.

–  Kanalizacja deszczowa KD 203, km. 23+800.

–  Kanalizacja deszczowa KD 190, km. 23+300.

–  Wykop ZB 53.1, km. 23+200.

–  Wykop ZB 56, km.24+000.

–  Humusowanie ZB 46, km. 18+900.

–  Umocnienie ZB 51, km. 22+100.