06.06.2022 – 12.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG 20 (zjazdy); S61 22+900 – 24+160 pas rozdziału; MOP B-Z L15.
 • Wykop, km. 1+100 – 2+300; DJ16; MOP B-Z rondo; L14; L15.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ6; DJ4a; DG3; S61 16+950 – 17+050 JP, JL; MOP B-Z L17; L21; L22; L23.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM zjazdy, km. DJ8; DP1139B; DG5; DG6; DG7; DG8; DG9; DJ9; DG10; DG11. 
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MBZ L23; L22; L21 (wyspa 1, 2, 3).
 • Podbudowa z betonu C16/20, km. MBW L01 zatoka MK; MBZ zatoka MK/ITD.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. Iw-wa, km. S61 16+950 - 17+150.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr.8 cm., km. S61 5+920 - 6+120.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W KR4 gr.10 cm., km. WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr. 8 cm., km. DG2; DG3; DG8; DG101621B; DG8a.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR4 gr.8 cm., km. WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR4 gr.4 cm., km. WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Warstwa ścieralna SMA gr.4 cm. KR7, km. S61 5+900 na obiekcie ED-9.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 gr.4 cm., km. DG2; DG3; DG8; DG101621B; DG8a.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 19+130 - 20+205 L; S61 17+370 - 18+710 L; S61 19+250 – 19+340 PA JL; S61 2+480 – 22+570 PA JL.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBZ L23; L22; L21 (wyspa 1, 2, 3).
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP B-Z L02; L03; MOP B-W L07.  
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 13+780 – 15+700 JP; S61 23+740 – 23+955 JL str. P.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L23; L22; L21.  
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 2+000; Węzeł Szypliszki L01; S61 16+560 - 16+900 L; 20+600 - 21+500 PR (profilowanie).
 • Ogrodzenia trasy (słupki), km. wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka), km. wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. Węzeł Suwałki Północ.
 • Pobocza z kruszywa 0/31,5, km. 0+000 – 1+500; DJ1; DJ2.
 • Uzupełnianie nasypu pod pobocza, km. 9+000 – 15+750 JP.
 • Pobocza utwardzone z KŁSM, km. 9+000 – 15+750 JP.

 3.  Roboty mostowe:

 • WS-2 – Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Zbrojenie wieńców: K1 25%; K3 70%.
 • PP-6 – Obruk kamienny JP.
 • WD-8 – Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • ED-9 – Warstwa ścieralna SMA.
 • ED-9 - Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • PZDs-10 – Obruk kamienny.
 • WD-14 – Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WD-16A - Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • WD-16A - Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WD-17 – Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • WD-17 – Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WD-27 – Umocnienie kostką.
 • WS-28 – Umocnienie kostką.
 • WS-30 – Deskowanie i zbrojenie wieńca JL.
 • WS-30 – beton wieńca JL – I etap.

 4.  Roboty branżowe:

      Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR 13, km. 15+200 – 15+500.

     Oświetlenie

 • Stawienie słupów oświetleniowych - WSP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Żubryn.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+300 – 16+600.
 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Budzisko Zachód.

     Zbiorniki

 • ZB40 –umocnienie, km. 17+100.

     Melioracje

 • Mel 21 – wykop + umocnienie rowu, km. 14+870.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDz1, km. 23+300.
 • KD81, km. 10+550.
 • KD209, km. 23+100.
 • Przykanaliki na DG nr 18, km. 23+000.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 69 – SKR-2 nr 70, km. 7+320 – 7+510.
 • SKR-2 nr 81, km. 8+630 – 8+900.
 • SKR-2 nr 84, km. 9+200 – 9+400.

      Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 8+000 - 18+000.

 5.  Roboty kubaturowe:

 • Gruntowanie elewacji - MOP Budzisko Zachód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja deski - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż sufitów podwieszanych – ruszt - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż instalacji wentylacji – wyrzutnie i tłumiki dachowe - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż anemostatów i nawiewników - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż opraw i osprzętu elektrycznego - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż armatury - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż zabudów g-k - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie płytek podłogowych - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie płytek ściennych - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja cegły - MOP Budzisko Zachód.

 6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E15.
 • Montaż paneli wypełnień akustycznych h=2,0m – E1.
 • Montaż belek podwalinowych – EP11-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP10-L i EP10-P.

 7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).