Budimex S.A. informuje, że w dniu 28.06.2022 r. nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Projekt obejmuje oznakowanie wykonania zjazdu na teren MOP Żubryn stanowiącego magazyn kruszyw oraz jego funkcjonowania jako wyjazd z budowy na DK8" o numerze zatwierdzenia 3072c/2022.