20.06.2022 – 26.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 1+100 – 3+100.
 • GWN, km. DJ4a.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ4a; DG166504B.
 • Podbudowa z betonu C8/10, km. MKP Szypliszki WGS/WGD.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 1 w-wa, km. 20+200 – 20+620.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 2ga w-wa, km. S61 17+175 – 17+375.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG13 0+000 – 0+496,42.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. DG12 0+000 – 0+500.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. S61 16+950 – 17+150; S61 17+175 – 17+375.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR1, km. DG12 0+000 – 0+500.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR2, km. DJ8 0+000 – 0+800; DJ8 0+800 – 1+159; DG13 0+000 – 0+496,42.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR3, km. DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. DG11, DG101619B; MBZ L02; L03; DG14 0+135 – 0+195 P; S61 przed i za WS-28 uzupełnienie.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 16+190 - 16+960 P; S61 17+370 - 18+710 L.
 • Krawężnik betonowy 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. DW 651 0+000 – 0+080 L.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L02A, L02, L03, L16.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG 166504B.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 2+000; 7+980 – 16+560.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – strona prawa od km. 8+450.

3.  Roboty mostowe:

 • WS-4 – Umocnienie obrukiem kamiennym wokół wieńca.
 • PZM-5 – Umocnienie obrukiem kamiennym wokół wieńca.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Zbrojenie wieńców.
 • PZGd-5A – Beton wieńca (P3 II etap, P1 etap I str. Suwałki, P2 I etap).
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy fundamentu muru oporowego – V warstwa P1.
 • PZGd-5A – Beton fundamentu muru oporowego – V warstwa P1.
 • WD-8 – Próbne obciążenie obiektu mostowego.
 • ED-9 – Próbne obciążenie obiektu mostowego.
 • WD-14 – Próbne obciążenie obiektu.
 • WD-16A - Próbne obciążenie obiektu.
 • WD-17 - Próbne obciążenie obiektu.
 • WS-21 – Umocnienie obrukiem kamiennym wokół wieńca.
 • WD-27 – Balustrady naścienne.
 • WS-28 – Drenaż otoczony żywicą.
 • PZDs-31 – Beton wieńca JP – I etap. 
 • WD-32 – Przygotowanie powierzchni betonowej do antykorozji/antykorozja.

4.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych – MKP1.
 • Układanie kabla zasilającego KSZR7 – WSP.

     Zbiorniki

 • ZB22 – umocnienie, km. 9+850.
 • ZB52 – umocnienie, km. 23+100.

     Melioracje

 • Mel 21 – wykop + umocnienie, km. 15+000.
 • Mel 39 – wykop rowu, km. 23+650.
 • Mel 39 – wykop rowu + umocnienie, km. 23+650.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD170 – MOP Budzisko Zachód.
 • KD194 – MOP Budzisko Wschód.
 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych – MOP Budzisko Wschód.
 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych – MOP Budzisko Zachód.

     Kanał technologiczny

 • Kanał do studni SKR-2 nr 92 – SKR-2 nr 99, km. 10+300 – 11+000.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie płytek ściennych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż armatury sanitarnej - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie wyprawy tynkarskiej – imitacja cegły - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E9.
 • Montaż belek podwalinowych - EP12-L, EP12-P.
 • Montaż belek podwalinowych - EP11-L, EP11-P.
 • Montaż belek podwalinowych - E17.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).