11.07.2022 – 17.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; MOP B-Z rondo; L02A; L14; L15 (rowy); DP 1160B (rowy).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; MOP BZ rondo; L02A; DJ12.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 7+805 - 7+980 L; UTPU 3+225 - 4+150 L; UTPU + zjazdy 6+780 - 7+400 P; UTPU + zjazdy 7+755 - 7+980 P; UTPU + zjazdy 0+660 - 1+200 P; UTPU + zjazdy 0+880 - 1+490 L.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DP 1160B (2 w-wa); MOP BW P1 (2 w-wa); DG17 (1 w-wa).
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MKP JZR 0+300 - 0+700.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. DJ3; DJ5a 0+760 - 1+178; Pas technologiczny od DK8 do 1+100 Prawa. 
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm. KR4, km. DW651.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MKP JZR 0+300 - 0+700.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 W gr.4 cm. KR4, km. DW651.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 W gr.4 cm. KR1, km. DJ3.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. PD Budzisko 0+150 - 0+220 L; 0+150 – 0+340 P.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DP 1160B 0+010 - 0+139 LP; 0+219 – 0+435 LP.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; S61 18+500 - 21+150 L i P, PR S61 18+600 – 19+800.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 15+075 – 16+325 JL.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. DG12; DG13; S61 17+600 – 18+700 JL.
 • Zasypka pasa rozdziału i poboczy, km. 7+980 – 16+560.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 7+980 – 16+560.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DJ16; DG17.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45, km. 10+860 – 13+795 JL.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie pionowe – trasa główna S61, drogi poprzeczne.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – P1 Beton wyrównawczy pod fundament muru oporowego str. Budzisko warstwa VII.
 • PZGd-5A – P1 Fundament muru oporowego str. Budzisko warstwa VII.
 • WS-12 – Humusowanie.
 • PZDd-13 - Humusowanie.
 • WD-14 - Humusowanie.
 • WS-15 – Umocnienie obrukiem kamiennym.
 • WD-17 – Humusowanie.
 • WS-22 – Ustawienie krawężnika przy skrzydełkach i dojazdach.
 • PZDd-26 – Umocnienie skarp i stożków.
 • WD-27 - Humusowanie.
 • WD-32 – Krawężnik za obiektem.
 • WD-32 – Korytka ściekowe.
 • WD-33 - Schody skarpowe.

5.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych – WSP 1+100.
 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. 19+000.
 • Stawianie słupów oświetleniowych – Budzisko.

     Zasilanie

 • KSZR 8 – układanie kabla zasilającego, km. 2+200.
 • KSZR 16 – układanie kabla zasilającego, km. 22+900.

     Melioracje

 • Mel 15 – wykop+umocnienie rowu, km. 12+200.

     Zbiorniki

 • ZB 54 – umocnienia, km. 23+450.

     Przepusty

 • Umocnienia na przepustach.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDV2, km. 22+800.
 • Regulacja kratek.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 110 – SKR-2 nr 113, km. 12+600 – 12+900.
 • SKR-2 nr 118 – SKR-2 nr 121, km. 13+600 – 13+850.

     KSZR – Fundamenty

 • VMSWIM01, km. 19+700 P.
 • VMSITD01, km. 23+350 L.
 • VMSITD02, km. 23+890 L.
 • Suwałki Płn., km. 0+450 P.
 • Suwałki Płn., km. 0+290 L.
 • Szypliszki, km. 0+334 P.
 • Szypliszki, km. 0+360 L.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Dostawa paneli ogrodzeniowych bez montażu (montaż po nawierzchni placu zabaw) - MOP Budzisko Wschód/ Zachód.
 • Wykonywanie fundamentów pod zabawki, wiaty, ławki, stoły - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż wycieraczek - MOP Budzisko Zachód.
 • Malowanie elewacji - MOP Budzisko Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP1-L, EP1-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E2.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – EP2-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP2-L, EP2-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – E5.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E5.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP3-L, EP3-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP6-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E7.
 • Montaż belek podwalinowych – EP7-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E11.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).