18.07.2022 – 24.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; MOP B-Z L02A; L13; L14; L15 (rowy); DP 1160B (rowy).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; MOP BZ rondo; L02A; L14; L15; DJ12.
 • GWN, km. DG17.
 • Podbudowa C8/10, km. zatoka WGD/WGS MBW.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 1+545 - 2+240 P; UTPU 2+253 - 2+400 P; UTPU 5+940 - 6+550 L; UTPU 5+930 - 6+722 P; zjazdy indywidualne na: DJ4A, DJ5A.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG11; MOP BW P1; DG17 (1 w-wa).
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 18 cm. KR7, km. S61 15+762 - 16+193.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 7 cm. KR 3, km. DP 1160B 0+000 – 0+463,09.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU od DK8 do 1+500 L; UTPU 1+100 - 1+500 P; 1+545 - 2+400 L; 1+545 - 2+100 P; UTPU 19+860 - 20+750 str. P.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG14; DG15.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. DP 1160B 0+000 - 0+463,09.
 • Warstwa ścieralna betonu asfaltowego AS 11 W gr. 4 cm. KR2, km. UTPU od DK8 do 1+500 L; UTPU 1+100 - 1+500 P; UPTU 0+300 - 0+800 L; DJ5a 0+750 - 1+078,78; 1+545 - 2+400 L; 1+545 - 2+100 P; DG14; DG15; UTPU 19+860 - 20+750 str. P.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 W gr.4 cm. KR3, km. DP 1160B 0+000 - 0+463,09.
 • Krawężnik betonowy, km. DJ4 0+280 - 0+370; DJ6 0+005 - 0+110.
 • Poprawki nawierzchni z kostki betonowej, krawężnika kamiennego 20x30, km. MBW L13; L14; L15.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG15 0+060 – 0+140 L.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; S61 22+300 – 22+800 L i P, PR S61 18+600 – 19+800.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 15+075 – 16+325 JL; DG101632B 0+053 - 0+106 L; 0+049 - 0+106 P.
 • Materac geosyntetyczny, km. UTPU 5+750 - 5+880 L i P.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DJ8; DP 1139B; DG6; DG7; DG8; DG101621B.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa 10 cm., km. DJ8; DP 1139B; DG6; DG7; DG8; DG101621B.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. S61 17+600 – 19+130; 20+200 – 20+720 JL.
 • Zasypka pasa rozdziału, km. S61 23+000 - 24+160.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG17.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 10+860 – 12+345; S61 7+980 – 10+440.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - pas rozdziału S61.
 • Oznakowanie pionowe – trasa główna S61, drogi poprzeczne.
 • Oznakowanie poziome - 0+000 - 0+400.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – P1 Beton wyrównawczy pod fundament muru oporowego str. Budzisko warstwa VIII.
 • PZGd-5A – P1 Fundament muru oporowego str. Budzisko warstwa VIII.
 • WD-14 - Humusowanie.
 • WS-15 – Humusowanie.
 • PZDd-16 - Umocnienie skarp i stożków.
 • PZDs-20 - Ustawienie stałego punktu wysokościowego.
 • WS-21 - Ustawienie stałego punktu wysokościowego.
 • WS-22 - Ustawienie stałego punktu wysokościowego.
 • WS-22 – Umocnienie kostką brukową.
 • PZDd-26 - Humusowanie.
 • PZDd-26 – Umocnienie skarp i stożków.
 • WS-28 - Umocnienie skarp i stożków.
 • WS-30 - Obruk kamienny wieńca.
 • PZDs-31 - Obruk kamienny wieńca.
 • PZDs-31 – Schody skarpowe.
 • PZDs-31 – Beton wieńca.
 • WD-32 – Korytka ściekowe.
 • WD-32 – Warstwa ścieralna.
 • WD-33 - Krawężniki za obiektem.

5.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Montaż opraw - Węzeł Suwałki.

     Melioracje

 • Umocnienie rowu melioracyjnego Kolizja nr 4 – 5+800.

     Zbiorniki

 • ZB 5.2 – umocnienie zbiornika, km. 2+600.
 • ZB 54 – umocnienie zbiornika, km. 23+500.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD90.1, km. 11+400.
 • KD92.1 ,km. 11+420.
 • KD93, km. 12+175.
 • KD99, km. 12+200.
 • KD202, km. 23+920.
 • Regulacja kratek żeliwnych – cała trasa.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 051 – SKR-2 nr 53, km. 5+500 – 5+800.
 • SK-1 nr 054/01 – 054/02, km. 5+850.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż sufitów podwieszanych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż sufitów podwieszanych – wypełnienie - MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonywanie fundamentów pod zabawki, wiaty, ławki, stoły - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż osprzętu elektrycznego, oświetlenia - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż armatury sanitarnej - MOP Budzisko Wschód.
 • Fugowanie płytek, docinki - MOP Budzisko Wschód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP2-L, EP2-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP3-L, EP3-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP4-L, EP4-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP3-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E10.
 • Montaż belek podwalinowych – E11.
 • Montaż belek podwalinowych – EP8-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E7.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).