25.07.2022 – 31.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; MOP B-Z; L13; L15.
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; MOP BZ rondo.
 • GWN, km. MOP BW JZR 1+200 - 1+460.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. DJ4 0+000 - 0+554,91; DJ6 0+000 - 0+180,31; DJ4A 0+000 - 0+174.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG20 0+700 - 0+852; DJ16.
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C50/30 gr.20cm, km. DW651 0+000 - 0+100 L i P; 0+425 - 0+525 L.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W gr. 18 cm. KR7, km. S61 15+762 - 16+193.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W, km. DG104632B 0+000 – 0+340.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1/2 gr. 5 cm/8cm, km. DJ4 0+000 - 0+544; PT Prawa 2+100 - 2+400; DJ4a 0+000 - 0+160; DJ6 0+000 - 0+180; DJ14 0+000 - 0+160; DJ15a 0+000 - 0+057; DG101632B 0+000 - 0+340; DG16 0+000 - 0+430.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr.8 cm. S61 15+762 - 16+193.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 gr. 4 cm, km. PT 1+545 - 2+100; DJ4 0+000 - 0+544; PT Prawa 2+100 - 2+400; DJ4a 0+000 - 0+160; DJ6 0+000 - 0+180; PT 2+100 – 2+400.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 7+980 -  9+595; S61 16+460 - 16+550 P PA.
 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DG20 0+172 - 0+255 P; 0+391 - 0+457 L; 0+620 - 0+662 P.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 15+075 – 16+325 JL; S61 13+500 - 14+700 JL.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. DW651 0+000 - 0+100 L i P; 0+425 - 0+525 L.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm., km. MBW plac zabaw.
 • Materac geosyntetyczny, km. UTPU 5+750 - 5+880 L i P.
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DG9; DJ9; DG10; DJ10.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa 10 cm., km. DG9; DJ9; DG10; DJ10.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; S61 16+950 - 17+377; 19+800 - 20+600; 22+750 - 23+000.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. DG14; DG15; DP1160B.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980.
 • Zasypka pasa rozdziału, km. S61 23+800 - 24+160.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - pas rozdziału S61.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – P4 Beton wyrównawczy fundamentu ekranu, skrzydło I etap.
 • PZDd-13 – Montaż schodów.
 • WD-16a – Żywica na kapach – 3 warstwa.
 • WD-17 - Żywica na kapach – 3 warstwa.
 • WS-22 – Drenaż otoczony żywicą.
 • WD-25 – Umocnienie wylotu drenu.
 • WD-27 - Umocnienie wylotu drenu.
 • WS-28 - Umocnienie wylotu drenu.
 • WS-30 – Umocnienie podatne.
 • PZDs-31 - Umocnienie podatne.
 • WD-32 – Korytka ściekowe półokrągłe.
 • WD-32 – Umocnienie kostką.
 • WD-32 - Schody skarpowe – krótki bieg P1.
 • WD-33 - Drenaż otoczony żywicą.
 • WD-33 – Ściek przykrawężnikowy.

5.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych - WSP.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MOP Żubryn.
 • Stawianie słupów oświetleniowych – Budzisko.

     Melioracje

 • Mel 4 – wykop + umocnienie rowu, km. 5+900.

     Zbiorniki

 • ZB 54 – umocnienie zbiornika, km. 23+490 P.

     Kanalizacja deszczowa

 • Regulacje i montaż kratek żeliwnych – S61.
 • Wylot WkPA12.1/1, km. 1+400.
 • KD102, km. 12+800.
 • KD103 ,km. 12+800.
 • KD202, km. 23+800.
 • KD14.1, km. 1+500.
 • KD15.1, km. 1+500.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 184 – SKR-2 nr 186, km. 19+800.

     Zasilanie

 • KSZR14 – układanie kabla zasilającego, km. 17+500 – 17+900.
 • KSZR 16 – układanie kabla zasilającego, km. 22+000 – 22+600.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Fugowanie, docinki - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż wyposażenia - MOP Budzisko Wschód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP3-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP4-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m - EP1-L, EP1-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m - EP3-L, EP3-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E5.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m – EP6-L, EP6-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m – EP8-L, EP8-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP10-L, EP10-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).