08.08.2022 – 14.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; DG101629B; DG15; DG18 (rowy odmulanie).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ16 (warstwa 2); DG20; UTPU.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. zjazdy na DJ3; DJ4; DJ6; zjazdy na DG101620B.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W gr.12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Wschód MP.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1 gr. 5 cm/8 cm, km. PT 3+750 - 4+500 P; 5+600 - 5+875 L; 5+900 - 6+050 P; 5+950 - 6+050 L; 3+200 – 4+400 L.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 9cm KR7, km. S61 23+958 - 24+157.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5 cm., KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Budzisko Wschód MP.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. PT 3+750 - 4+500 P; 5+450 - 5+875 L; 5+900 - 6+050 P; 5+950 - 6+720 L; 7+100 - 7+400 P.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR2, km. DG4 0+000 - 0+170.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 W gr. 4 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 13+650 - 13+740 JL PA; S61 22+070 - 22+385 JP Pas Wyłączania; S61 22+240 - 22+590 JL Pas Włączania; S61 20+040 - 20+205 JL Pas Wyłączania.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. DJ14; DG16; DG15A.
 • Pobocza z kruszywa, km. DG3; DJ3; DJ4.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; DG101629B; DG14 (rozmycia); DP1160B; DW651 (rozmycia); DG15a.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 6+500 – 7+980; S61 10+400 - 12+400 JL.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. DG101620B str. P i L; DG101629B 0+130 - 0+490 L i P; DG13 0+295 L; 0+326 L; 0+494,29 L; DG12 0+390,5 P; 0+420,6 L; 0+483 L.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. 7+980 - 16+560 JL i JP.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa 10 cm., km. 7+980 - 16+560 JL i JP.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG101629B 0+000 - 0+030 P; 0+470 - 0+485 P; 0+525 - 0+550 P; DP1160B 0+230 - 0+280 L; 0+230 - 0+300 P; 0+350 - 0+380 L.
 • Mulda w poboczu, km. DG13 0+438 - 0+500 L.
 • Poprawki brukarskie (nawierzchnia z kostki betonowej, krawężnik kamienny 20x30), km. MBZ plac rekreacyjny; MBW L03; L16; L17; MKP Szypliszki.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A - Fundament pod ekrany str. Suwałki - segment 1, 2 - I etap.
 • PZGd-5A – Fundament pod ekrany str. Budzisko - segment 1, 2, 3, 4 - II etap.
 • WD-8 - Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WD-14 - Umocnienie wylotu drenu.
 • WD-16A - Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WD-17 - Umocnienie wylotu drenu.
 • PZDs-20 - Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WS-22 - Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WS-22 - Umocnienie podatne.
 • WS-24 – Odtworzenie warstwy wiążącej zgodnie z Programem Naprawczym.
 • WS-24 - Balustrady w pasie rozdziału.
 • WD-25 – Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WD-25 - Stały punkt wysokościowy.
 • WD-27 – Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WD-27 - Stały punkt wysokościowy.
 • WD-32 - Przeciwspadek gr. 4 cm.
 • WD-32 - Balustrady skarpowe.
 • WD-32 - Balustrady na skrzydełkach.
 • WD-32 - Stały punkt wysokościowy.
 • WD-33 - Balustrady na skrzydełkach.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD44; KD43, km. 5+500 (WD-8).
 • KD92; KD91 - piaskowniki, km. 11+400 (WD-16A).
 • KD98, km.12+200 (WD-17).
 • KDv2, km. 22+800.

     Oświetlenie

 • Montaż słupów oświetleniowych - WSZ.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MKP.
 • Układanie kabla oświetleniowego - MOP Budzisko Zachód.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 153 – SKR-2 nr 157, km. 17+100.

     Przepusty

 • Umocnienia na przepustach, km. 12+200 (WS-17).
 • Umocnienia na przepustach, km. 19+850 (WD-27).

     Melioracje

 • Mel 4 – umocnienie rowu melioracyjnego, km. 5+900.

     Zbiorniki

 • ZB 39 – wykop zbiornika, km. 16+700.

     Zasilanie

 • KSZR 16 – układanie kabla zasilającego, km. 22+000 – 22+600.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Fundamenty pod wiaty, stoły, ławki – betonowanie - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż wiat - MOP Budzisko Wschód.
 • Szpachlowanie, tapetowanie, malowanie - MOP Budzisko Zachód.
 • Szpachlowanie - MOP Budzisko Wschód.
 • Próby instalacji sanitarnych - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E3.
 • Montaż belek podwalinowych – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E9.
 • Montaż belek podwalinowych – E5.
 • Montaż belek podwalinowych – E12.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E14.
 • Montaż belek podwalinowych – E15.
 • Montaż belek podwalinowych – E16.
 • Montaż belek podwalinowych – E17.
 • Montaż belek podwalinowych – E14.
 • Montaż belek podwalinowych – EP2-L i EP2-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).