03.10.2022 – 09.10.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał: 

1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów; TG 12+100 – 12+250.
 • Nasyp, km. DJ2 zjazdy.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG19; rondo MOP BZ; MOP BZ L05 parkingi.
 • GWN, km. DJ13.
 • WUP, km. Zjazd publiczny 0+000 – 0+179,53 Aleksandrówka; Zjazd indywidualny 0+041 DG101632B.
 • Nawierzchnia na poboczach, km. MKP; DG18; TG 23+100 – 24+157,96; TG 16+560 – 17+880 P.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBZ wyspa dzieląca L17-L23.
 • Podbudowa z KŁSM, km. PD33; MOP BZ L13; DG19. 
 • Prace przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni z betonu C35/45, km. 0+000 - 7+980.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 2+710 – 5+675 P.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 - 7+980; TG 7+980 – 16+560; WSZ (poprawki), WSZ teren płaski, UTPU 17+200 – 18+500 L i P.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. RRO 49.2.
 • Odmulanie rowów, km. TG 19+000 – 19+800 P; 18+500 – 19+000 L i P.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. PD Budzisko 0+000 - 0+120 LP.
 • Odwodnienie do rowu, km. DJ6.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. TG 10+000 - 15+875 P i L.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG; DJ.
 • Uzupełnienie betonem przy włazach (ściek trójkątny), km. S61.
 • Prace wykończeniowe pod odbiór drogi, km. DG4.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15 wraz z obróbką włazów, km. S61 1+700 – 4+200 L i P.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 16+559 – 16+765 L; S61 16+550 – 16+759 P; WSZ L01 0+000 – 0+120 P; WSZ L04 0+300 -0+418 P.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7 cm., km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR5 gr. 12 cm., km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. Przejazd drogowy Budzisko.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR1, km. UTPU.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. S61 10+500 – 16+200 JL; 20+000 – 22+000 JL.
 • Montaż konstrukcji wysięgnikowych, km. S61 2+014; 15+931; 16+228; 18+325.
 • Montaż konstrukcji bramowych, km. S61 16+623; 1+410; 17+699.

4.  Roboty mostowe:

 • ED-3 – Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WS-4 – Zbrojenie fundamentów barier.
 • WS-4 – Beton fundamentów barier.
 • PZGd-5A – Schody skarpowe.
 • PZGd-5A – Nawierzchnio-izolacja z żywic na gzymsach murów oporowych.
 • PZDs-10 – Prace wykończeniowe.
 • WS-11 - Prace wykończeniowe.
 • WS-15 – Prace wykończeniowe.
 • PZDd-16 - Przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-29 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-30 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-31 - Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KDq4, km. 17+300.
 • Regulacja włazów, kratek żeliwnych – S61.
 • Kdu-5, km. 21+150.

     Oświetlenie

 • Montaż słupów oświetleniowych – MOP Żubryn.
 • Montaż opraw oświetleniowych – Budzisko.

     Zbiorniki

 • ZB5 – roboty ziemne, km. 2+550.
 • ZB20 – umocnienie zbiornika, km. 8+850.
 • ZB53.2 – roboty ziemne, km. 23+450.

     Melioracje

 • Mel12 – Budowa zbieracza Z1, km. 10+700.
 • Mel39 – wykop + umocnienie rowu, km. 23+650.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

7.  Ekrany akustyczne

 • Nie wykonywano żadnych prac.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).