Budimex S.A. informuje, że w dniu 14.11.2022 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Budowa docelowego węzła "Suwałki Północ" - etap II i IV" o numerze zatwierdzenia 3070c/2022.