05.12.2022 – 11.12.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 0+000 – 7+980.
 • Sekcja II - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 7+980 – 16+560.
 • Sekcja III - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 16+560 – 21+157.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Montaż U-11a – wzdłuż trasy S61.
 • Uzupełnianie brakujących U-1a, U-1b - wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I - Prace porządkowe i wykończeniowe.
 • Sekcja II - Prace porządkowe i wykończeniowe.
 • Sekcja III - Prace porządkowe i wykończeniowe.

5.  Roboty branżowe

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

6.  Roboty kubaturowe

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

7.  Ekrany akustyczne

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).