01.01.2023 – 31.01.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

      - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 0+000 – 7+980.

 - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

 • Sekcja II

     - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 7+980 – 16+560.

      - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

 • Sekcja III

 - Rozbiórka tymczasowego miejsca kontroli pojazdów, km. 23+780 – 23+900.

 - Rozbiórka tymczasowego objazdu, km. 22+700 str. L.

 - Wykonanie rowów w śladzie rozebranego objazdu, km. 22+700 str. L.

 - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 24+160,73.

      - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 16+560 – 24+160,73.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

4 . Roboty wykończeniowe:

 • Brak prac.

5.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

     -  Brak prac.

 • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

      -  Brak prac.

 • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

      -  Brak prac.

6.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • Montaż zastawek – S61.
 • Montaż włazów, km. 16+800 – 18+100.
 • Prace porządkowe i wykończeniowe – S61.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).