27.02.2023 – 05.03.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe.

 • Sekcja III

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 23+900.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Zasypywanie wykopu po objeździe przy obiekcie WD-32, km. 22+700 str. L.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Brak prac.
 • Sekcja II – Brak prac.
 • Sekcja III – Brak prac.

5.  Roboty branżowe:

 • Montaż włazów – S61.
 • Roboty poprawkowe i wykończeniowe na przepustach – S61.
 • Montaż pętli indukcyjnych MOP Żubryn Wschód i MOP Żubryn Zachód, km. 7+100 – 7+930.
 • Uzupełnienie szaf sterowniczych – S61.
 • Kalibracja wag dla IDT, km. 23+300.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).