06.03.2023 – 12.03.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki) – S61.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe.

    - Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki) – S61.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

    - Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki) – S61.

- Zasypywanie wykopu po objeździe przy obiekcie WD-32 – wyrównanie działki, km. 22+700 str. L.

- Wykop rowu – DJ15 0+000 – 0+065 L.

- Wykop rowu – DG18 0+440 – 0+460.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Czyszczenie studni i montaż włazów – S61.
 • Roboty poprawkowe i wykończeniowe na przepustach – S61.
 • Odmulanie zbiorników – S61.
 • Obruki wylotów w zbiornikach retencyjnych – S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).