01.05.2023 – 07.05.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

     - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. KR1 – UTPU, zjazdy DJ5a.

     - Pobocza na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5.    

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Ścieki liniowe z kostki betonowej.

    - Ścieki skarpowe

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Humusowanie – S61 23+800 – 24+100 L; DG101629B.

- Pobocza z kruszywa – Zjazdy DG20; DG18; DG19; TG 22+800 – 24+000 str. P; zjazdy na DG101629B; zjazd do ZBR 53.2.

- Poprawa skarp, rozmyć, prace porządkowe, km. 16+560 – 23+900.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Montaż barier skrajnych.
 • Nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Czyszczenie piaskowników – S61.
 • ZB-32 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 13+900.
 • ZB-29 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 13+500.
 • ZB-30 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 13+820.
 • ZB-40 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 17+100.
 • ZB-43 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 17+100.
 • ZB-35 - naprawa rozmyć, odmulanie, km. 14+900.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

     7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).