29.05.2023 – 04.06.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. 6+800 – 8+450 L.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 24+150

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe – Węzeł Szypliszki.

    - Chodnik z kostki betonowej – MOP BZ przy L04.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Montaż balustrad U-11a – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Czyszczenie piaskowników i studni – S61.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB47, km. 19+400.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB50, km. 21+800.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB51- kontynuacja prac, km. 22+200.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB53.1 - kontynuacja prac, km. 23+250.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB53.2 - kontynuacja prac, km. 23+450.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

      7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).