Na stronie internetowej GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla Podwykonawców”, poniżej linki:

Serwis dla Podwykonawców – https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Poradnik dla podwykonawców – jak skutecznie zadbać o swoje interesy – https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

 

Zestawienie Podwykonawców:

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS  Adres  Zakres umowy 
1 Viacon Polska Sp. z o.o.
Lider Konsorcjum
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna
dostawa i montaż stalowych konstrukcji 
2 Taurus
Mariusz Kaczmarski
Al. Grunwaldzka 609 c/16
80-337 Gdańsk
kompleksowa rozbiórka wraz z przekruszeniem materiałów z rozbiórki
3 "Bogmar" Roboty Ziemne, Transport i Handel
 Bogusław Martynko 
ul. B. Chrobrego 34
16-400 Suwałki
roboty ziemne 
4 PHU TELKOP Marcin Lutyński,
Mieczysław Lutyński s.c.
ul. Sejneńska 83
16-400 Suwałki
przebudowa sieci teletechnicznych i budowa kanału technologicznego
5 "AIT"American Infrastructure Technologies Sp. z o.o. Wietlin Pierwszy 41
37-543 Laszki
wykonanie podbudowy
6 Usługi Sprzętowe
Paweł Zubrzycki
Lipniak 13
16-402 Suwałki 
wykonanie robót ziemnych
7 IMKOP Sp. z o.o. Ciecholewy 22
89-607 Konarzyny
roboty ziemne i konstrukcyjne
8  Olan Południe Sp. z o.o.  ul. Szkolna 6
33-200 Dabrowa Tarnowska
wykonanie skropienia warstw oraz podbudowy 
9 BOGBUD Prace Ziemne-Wynajem Maszyn
Bogdan Piekarski 
ul. Netta Druga 52B
16-320 Bargłów Kościelny 
przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp. z o.o.  Szkocja 40
16-420 Raczki
wykonanie kanalizacji deszczowej
11 "Łukow-Bud"
Zdzisław Łukowski
Bargłów Dworny 102
16-320 Bargłów Kościelny
roboty ziemne na obiektach mostowych 
12 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok,
Huber Chrobok Sp. j. 
ul. Gościnna 101
43-220 Bojszowy Nowe
zabezpieczenie istniejącego nasypu
13 FREZDROM
Grzegorz Kazimierczak
ul. Terespolska 33
08-110 Siedlce 
frezowanie nawierzchni
14 Usługi Transportowe i Budowlane Sprzętem Ciężkim Dariusz Karwel  Korkliny 19
16-402 Suwałki
wykonanie robót ziemnych
15  Jan Kurpiewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Kurpiewski" ul. Strusia 9
18-400 Łomża
przebudowa kolizji elektroenergetycznej SN i nN
budowa oświetlenia drogowego i zasilania elektroenergetycznego
16 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "EL-BEST"
Grzegorz Buchowiecki
ul. Utrata 7D
16-400 Suwałki
przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nN
kompleksowe wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
17 Dawi-Tech Spółka cywilna Agnieszka Jankowska,
Andrzej Jankowski
ul. Strusia 9
18-400 Łomża 
przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nN
18 Publiczny Transport Ciężarowy
 Marian Kutyło
Biała Woda 50a
16-402 Suwałki
usługa transportowa
19 P.H.U Ewa Łostowska ul. Przytorowa 25a
16-400 Suwałki 
usługa transportowa
20 TEHMAR Energetyka i Budownictwo
Teresa Maria Pietraszewska 
ul. Przytorowa 25a
16-400 Suwałki 
przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych 
21 Keller Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
wykonanie posadowienia obiektów mostowych oraz wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi
22 Pszczółkowski Sp. z o.o.  ul. Piłsudskiego 93A
10-449 Olsztyn 
przebudowa urządzeń melioracji 
23 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych "INSTAL-KAN"
Wioletta Siwiera 
ul. Mickiewicza 4/6
95-080 Tuszyn
wykonanie przepustów z rur i przepustów stalowych
24 Investblock Sp. z o.o.  Rynek Zygmunta Augusta 27 lok.3
16-300 Augustów
budowa zbiorników
humusowanie z obsiewem skarp
 i terenów płaskich oraz umocowaniu rowów
25 Tech-Inżyniera
Tomasz Chudzik
Borki 10
97-400 Bełchatów
wykonanie posadowienia projektów 
26 Dawi-Tech Spółka cywilna Agnieszka Jankowska,
Andrzej Jankowski
ul. Strusia 9
18-400 Łomża
Projekt
27 An-Kor Antykorozja Sp. z o.o. ul. Aleksandrowicka 37
43-300 Bielsko-Biała
montaż konstrukcji SuperCor
28 WB Instal Sp. z o.o.  Gumowo 37
06-452 Gumowo
roboty ziemne na obiektach mostowych 
29 Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5
02-215 Warszawa
dostawa i montaż dylatacji mostowych i łożysk elastomerowych
30 Panzet II
Remigiusz Wasilewski
ul. Filipowska 16
16- 400 Suwałki
przebudowa kolizji
Kompleksowa budowa przyłącza energetycznego
31 BM-SPRZĘTBUD Bartłomiej Oskędra, Marek Błasiak spółka cywilna ul. Trzebińska 21/6
32-500 Chrzanów
kucie pali
32 Interasphalt Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3
64-600 Oborniki Wielkopolskie
wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
33 ABRYS - ochrona wód
Stanisław Wysoszczański
Brzezia Łąka
ul. Wiśniowa 2
55-093 Kiełczów
montaż geomembrany wraz z rozłożeniem dwóch warstw geowłókniny
34 CREEK Marek Ruczaj Melioracje Czyże 19
17-207 Czyże
wykonanie drenażu w pasie dzielącym
35 Krzysztof Dróżdż
Firma Usługowo Handlowa
"WEKTOR"
ul. Sikorskiego 2/16
28-100 Busko Zdrój
wykonanie oznakowania poziomego
36 HYDROMOST Luiza Baran ul. Fabryczna 14
26-670 Pionki
wykonanie pokryć hydroizolacji
37 Usługi Transportowe
Paweł Szymoszczyk 
ul. Kościuszki 30
05-270 Marki
humusowanie i obsianie trawami
38 DUORS Sp. z o.o. ul. Podwale Grodzkie 5
80-895 Gdańsk
kompleksowe wykonanie SZR
39 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROWERK Sp. z o.o. ul. Osiedle Piastów 61
31-625 Kraków
montaż barier ochronnych
40 Zakład Budownictwa Wodnego BUD-WOD Sp. z o.o. ul. Jagielońska 9/9
98-200 Sieradz
przebudowa urządzeń melioracji wodnej
41 Wilczek Kraków Sp. z o.o. ul. Podhalańska 11A
30-430 Kraków
montaż kolektorów mostowych
42 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12 lok.J
42-271 Częstochowa
wykonanie nawierzchni betonowej
43 Frez-Mix
Anna Trochym-Zwolińska
Bystrzyca 95
20-258 Lublin
ulepszanie nasypów spoiwem hydraulicznym
44 PANBUD
Przemysław Panasiuk
ul. Krzywonoga 4
12-130 Pasym
wykonanie i pielęgnacja podbudowy
45 Zakład Budowlano-Inżynieryjny
Rafał Bobrowski
ul. Suwalska 27
16-411 Szypliszki
wykonanie przykanalików wraz z montażem prefabrykowanego wylotu
46 MALINOWSCY Sp. z o.o. ul. Warmińska 31 lok. 2U
15-549 Białystok
zabezpieczenie antykorozyjne
47 Przemysław Jarzyński
P.H.U. "Piasek Prim" Jarzyński Przemysław
Sadek266A
26-500 Szydłowiec
zabezpieczenie antykorozyjne
48 Gałązka Małgorzata Anna HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko ul. Tuwima 20/17
19-300 Ełk
wykonanie zieleni drogowej wraz z pielęgnacją
49 STAL-BUD Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26
43-300 Skoczów
wykonanie i montaż balustrad na obiektach mostowych
50 ARTEX  Anasiewicz Artur Matczyn 6A
24-200 Matczyn
roboty brukarskie
51 Jakub Zarzecki
P.H.U. "KUBIK"
ul. T. Kościuszki 47
16-400 Suwałki
dostawa i montaż barier ochronnych