07.03.2022 - 13.03.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.
 • Obróbka wpustów przy ścieku trójkątnym – S61 19+700 – 20+400 JP str. lewa.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

 3. Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P2 – segment 2.1.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – segment 2.1.
 • PZGd-5A – Beton ściany w osi P2 – segment 2.1.
 • WS-22 – Zasypki przyczółka P3.
 • WS-22 – Montaż dylatacji.
 • WS-24 – Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych (pas rozdziału).
 • WS-28 - Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych (pas rozdziału).
 • WS-28 - Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych (skrzydła).

 4. Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 32 – wykop + umocnienie, km. 19+600.
 • Mel 39 – układanie rurociągu, km. 23+640.

Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 0+500 – 1+000.

Kanał technologiczny

 • Kanał technologiczny SKR-2, km. 19+450 – 19+890.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD190, KD201, km. 23+200 – 23+400.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Wschód.
 • Wykonywanie warstwy podkładowej z papy na dachu - MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacja wentylacji - MOP Budzisko Zachód.

 6. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).