14.03.2022 - 20.03.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne - Kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Ściek trójkątny na betonie C12/15 – WSP L02; S61 20+230 – 20+390 JL str.L; S61 20+431 – 20+625 JL str.P; S61 20+766 – 21+318 JL str.P; S61 21+700 – 22+275 JL str.L.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.
 • Wykop (odwodnienie, porządkowanie terenu) – DG14.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Zasypka przyczółka P1.
 • PZGd-5A – Rozszalowanie ściany P2.1.
 • PZDg-5A – Zasypki fundamentów obiektu.
 • WS-22 – Betonowanie nisz dylatacyjnych P1 i P3.
 • WS-22 – Zasypka przyczółków.
 • WD-25 – Wykonanie kotew pod bariery na skrzydełkach.
 • PZDd-26 – Wykonanie taśmy uszczelniającej dylatacje korpusu P1, P2.
 • WD-27 – Izolacja gruba kap KP-4.
 • WD-27 – Kotwy kap.
 • WS-28 – Przygotowanie powierzchni betonu jezdni pod izolację grubą.
 • WS-28 – Przygotowanie powierzchni betonu kap pod nawierzchnię z żywic.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 32 – wykop + umocnienie, km. 19+600.
 • Mel 39 – układanie rurociągu, km. 23+640.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MOP Żubryn.

Kanalizacja deszczowa

 • KD192, km. 23+400.

     Drenaż

 • Układanie drenażu w pasie rozdziału, km. 23+300 – 23+500.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Instalacja wentylacji – montaż kanałów - MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonywanie warstwy podkładowej z papy na dachu - MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonywanie warstwy podkładowej z papy na dachu - MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacja elektryczna – montaż rozdzielni elektrycznej - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż drzwi wewnętrznych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż drzwi wewnętrznych - MOP Budzisko Zachód.
 • Elewacja – gruntowanie, styropian - MOP Budzisko Zachód.
 • Instalacja elektryczna – montaż rozdzielni elektrycznej - MOP Budzisko Wschód.

6.  Ekrany akustyczne:

 • PZDd-13 – Beton korpusów fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).