30.05.2022 – 05.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG 20 (zjazdy); S61 22+900 – 24+160 pas rozdziału; MOP B-Z L15.
 • Wykop, km. 1+300 – 3+000; DJ16 rowy; MOP B-Z rondo; L14; L15; P1.
 • GWN, km. DG11; DG15.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 5+919,03 - 6+119; DJ6; UTPU: 2+975 - 4+150 L; UTPU: 6+787 - 7+392 L; DJ10 0+000 – 0+769; DJ8 0+730 – 1+159; DG101620B 0+000 – 0+629; MOP B-Z L17; L21; L22; L23.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MBW L08 chodnik.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 5+919,03 - 6+119.
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 18 cm. KR7, km. S61 5+920 - 6+120.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr.8 cm., km. S-61 1+310 - 1+510; S61 1+530 - 1+730; S61 5+920 - 6+120.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5 cm. KR1, km. DJ2.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr.  8 cm., km. DG101620B.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR1, km. DJ2.
 • Warstwa ścieralna – mieszanka SMA 0/11 gr.4 cm. KR7, km. S-61 1+310- 1+510.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr.8 cm., km DG101621B; DG6; DG8; DG8a.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 gr.4 cm., km. DG5; DG6, DG7.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 16+560 - 16+960 P; S61 22+760 - 23+955 L.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBW L08 chodnik.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG14; MOP B-Z L02; L03; MOP B-W L07.  
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 13+780 – 15+700 JP.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L02A; L16; L23; L22, MBW L08.  
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 6+000; 7+980 – 16+560; Węzeł Szypliszki L04; S61 16+560 - 16+900 L, 20+600 - 21+500 PR (profilowanie).
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+900 – 17+000 str. P (TG-L01).
 • Ogrodzenia trasy (słupki), km. wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka), km. wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. Węzeł Suwałki Północ.
 • Pobocza z kruszywa 0/31,5, km. 0+000 – 1+500.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 –Drenaż otoczony żywicą.
 • ED-3 – Montaż barier H2W2.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • ED-9 – Drenaż otoczony żywicą.
 • WS-11 – Obruk kamienny.
 • WD-14 – Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • WD-16A - Drenaż na płycie pomostu.
 • WD-17 - Drenaż na płycie pomostu.
 • WS-24 – Drenaż otoczony żywicą.
 • WD-27 – Montaż barier mostowych skrajnych.
 • WD-27 – Umocnienie kostką.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 21 – wykop + umocnienie rowu, km. 14+870.

Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Żubryn.

     Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 8+000 - 18+000.

     Zbiorniki

 • ZB40 –umocnienie, km. 17+100.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDz-1, km. 23+300.
 • KDv4, km. 22+780.
 • KD170, km. 23+000.
 • KD24, km. 3+000.
 • KD25, km. 3+000.
 • KD93, km. 11+440.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja deski - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie płytek podłogowych - MOP Budzisko Wschód.
 • Płytki podłogowe – fugowanie, uzupełnianie docinek - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż zabudów g-k - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż wyposażenia - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E7.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m. – EP9-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m. – EP9-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E17.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).