01.08.2022 – 31.08.2022 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR – VII etap projektu TOR – Budzisko. Złożony 22.08.2022 r.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; DJ12; DJ13; MOP BZ rondo; L14; L02A.
 • Wykop, km. S61 0+000 – 7+980; zjazdy dróg DP; DG; DJ; DJ12 (rowy); DJ13; DJ15; DP1160 (rowy); DG19.
 • GWN, km. DJ12; DJ13; MOP B-Z L02A L13; L14; L15.
 • WUP, km. DW 651-zjazdy; DJ12; DJ13; DJ15; DG19.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. S61 0+000 - 0+280 P; S61 0+000 - 0+280 P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM UTPU, km. 7+980 - 16+560.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DW 651-zjazdy; DG101632B-zjazdy; DG17; DJ16 (2 w-wa); MOP B-Z P1 i P2 (2 w-wa); MOP B-W P2 (2 w-wa).
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. DG166504B cz. I, II; DJ5A; zjazdy na DG101620B UTPU 7+980 - 16+560 str. P i L.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 18 cm. KR7, km. 23+598 - 24+157 do granicy.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7 cm. KR3, km. MKP "Budzisko Wschód" jezdnie L12; L13; L14; L15; L16; L17; L18.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P W gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L02; L03; L04; L05; L06; L09; L10.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Wschód MP; MOP Budzisko Wschód SO; BUS; S.C.
 • Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. Pasy technologiczne 6+400 - 7+400 L i P; 3+250 - 4+600 L i P; 2+400 - 2+900 str. L; Pasy technologiczne 8+150 - 8+720 L i P; 8+750 - 9+850 str. L i P; Pasy technologiczne 17+200 - 18+500; DJ16  0+000 - 0+559.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm/8cm KR1, km. PT 4+400 - 4+500 L; 3+200 - 3+750 P; 4+735 - 4+880 P; 4+700 - 4+850 L; 5+680 - 5+850 P 7+750 - 8+000 L i P.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG101619B; DG20 0+000 - 0+852.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14; MOP Budzisko Wschód L03; L04; L05; L06; MP.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Budzisko Wschód MP.
 • Warstwa  wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W W KR7gr. 9cm., km. S61 23+958 - 24+157.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR1, km. Pasy technologiczne 6+400 - 7+400 L i P; 3+250 - 4+600 L i P; Pasy technologiczne 8+150 - 8+720 L i P; 8+750 - 9+850 str. L i P; Pasy technologiczne 17+200 - 18+500.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR2, km. DJ4a 0+000 - 0+160; DJ6 0+000 - 0+180; DG4 0+000 - 0+168; DG101619B.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR3, km. DG104632B 0+000 - 0+340; MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14.
 • Warstwa ścieralna SMA gr. 4cm. KR7, km. WS-22 15+762 - 16+193; PZD-20 14+662 - 15+077; WS-24 16+950 - 17+377; WS-28 20+203 - 20+618; PZD-26 18+709 - 19+130.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 1+720 - 5+675 L i P; S61 6+120 - 8+065 L; S61.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa, km. 0+000 - 1+500; DJ1; DJ2; DJ8; DG2; DG3; DG4.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa 10 cm., km. S61 7+980 - 16+560.
 • Roboty brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 6+120 - 7+980; 7+980 - 12+950; S61 16+900 - 16+989 L i P.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG18 0+074 - 0+120 L; 0+350 - 0+410 L; DG101629B 0+000 - 0+030 P; DG14 0+060 - 0+105P; 0+080 - 0+120 L.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DJ3; DJ7; DJ4a; DJ6; DJ4; 7+980 - 16+560.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 - 7+980; 7+980 - 16+560; 16+560 - 20+600 PR; MOP B-W i B-Z; DG17; DG18; 23+600 – 24+160 PR.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DJ16; DG18; DG20.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L02A; L15; L13 rondo.
 • Utwardzenie poboczy, km. S61 16+560 - 16+800 JL i JP; MKP JZR; DG101632B; DG18; DG20; S61 23+200 - 24+157 JL.
 • Profilowanie kruszywa pod nawierzchnię mma, km. PT; Zjazdy.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. DG101620B str. P i L; DG101629B 0+130 - 0+490 L i P; DG13 0+295 L; 0+326 L; 0+494,29 L; DG12 0+390,5 P; 0+420,6 L; 0+483 L.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG101620B 0+025 - 0+050 P; 0+450 - 0+485 P i L; DG8 0+270 – 0+297; DG12; DG101629B.
 • Mulda w poboczu, km. DG13 0+438 - 0+500 L.
 • Poprawki brukarskie (nawierzchnia z kostki betonowej, krawężnik kamienny 20x30), km. MBZ plac rekreacyjny; MBW L03; L16; L17; MKP Szypliszki.
 • Poprawki brukarskie (krawężnik kamienny 20x30), km. MBW L03; MBZ L07; L08; L09; L06.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E3.
 • Montaż belek podwalinowych – E4.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E4.
 • Montaż belek podwalinowych - EP1-L i EP1-P.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych - EP1-L i EP1-P.
 • Montaż paneli drewnianych - EP1-L i EP1-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP2-L i EP2-P.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych – EP2-L i EP2-P.
 • Montaż słupów na kotwach – EP2-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP3-L i EP3-P.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP4-L i EP4-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP4-L i EP4-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E5.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E5.
 • Montaż słupów na kotwach – EP5-L i EP5-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E6.
 • Montaż belek podwalinowych – EP6-L.
 • Montaż belek podwalinowych – EP7-L.
 • Montaż belek podwalinowych – EP8-L.
 • Montaż belek podwalinowych – E9.
 • Montaż paneli akustycznych – E9.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala - EP9-L, EP9-P.
 • Montaż słupów na kotwach – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E10.
 • Montaż belek podwalinowych – E11.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E12.
 • Montaż belek podwalinowych – E14.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E14.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E15.
 • Montaż belek podwalinowych – E16.
 • Montaż belek podwalinowych – E17.

4 . Roboty wykończeniowe:

 • Bariery drogowe skrajne – S61 i pozostałe drogi.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – S61.

5.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Żywica na kapach.

 • PZGd-5A

-  Parasol z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

-  Fundamenty pod ekrany I etap - gzyms 1 i 2 (środek).

-  Montaż deski gzymsowej.

-  Zasypka murów oporowych.

-  Montaż murów oporowych.

-  Beton fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.

 • WD-8

-  Przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

 • WS-15

-  Ściek skarpowy.

 • PZDs-18

-  Schody na skarpie.

 • PZDs-20

-  Drenaż z geowłókniny i grysu obtoczonego żywicą.

-  Osadzenie wpustów.

-  Warstwa ścieralna nawierzchni.

-  Przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

 • WS-22

-  Osadzenie wpustów.

-  Warstwa ścieralna nawierzchni.

-  Przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

 • WS-24

-  Balustrada w pasie rozdziału.

 • WD-25

-  Przeciwspadek.

 • WS-28

-  Umocnienie podatne.

-  Warstwa ścieralna.

 • PZDd-29

-  Obrukowanie kamieniem polnym.

-  Schody skarpowe.

 • PZDs-31

-  Schody skarpowe.

-  Balustrady skarpowe.

 • WD-32

-  Korytka ściekowe półokrągłe.

-  Umocnienie kostką.

-  Balustrady skarpowe.

-  Balustrady na skrzydełkach.

 • WD-33

-  Balustrady na skrzydełkach.

-  Schody skarpowe.

-  Obrukowanie kostką.

-  Korytka półokrągłe.

 

6.  Roboty branżowe:

      Melioracje

 • Mel 1 – wykop + umocnienie rowu, km. 1+500.
 • Mel 4 – wykop + umocnienie rowu, km. 5+800.

     Oświetlenie

 • Montaż fundamentów oraz słupów oświetleniowych – MKP.
 • Montaż fundamentów oraz słupów oświetleniowych – Budzisko.
 • Montaż opraw oświetleniowych - Budzisko.

     Zasilanie

 • KSZR14 - Układanie kabla zasilającego – Węzeł Suwałki Północ.
 • KSZR16 - Układanie kabla zasilającego, km. 2+100 – 2+400.

     Kanał technologiczny

 • Od studni SKR-2 nr 143 - SKR-2 nr 158, km. 16+200 – 17+100.
 • Proj. SKR-2 nr 139 – 143, km. 15+800 – 16+200.
 • SKR-2 nr 153 - SKR-2 nr 157, km. 17+100.
 • KT od 157 – 160, km. 17+150.

Kanalizacja deszczowa

 • Regulacja kratek/włazów na MOP BUDZISKO ZACHÓD i WSCHÓD, km. 22+950.
 • Regulacja kratek/włazów na MKP, km. 19+800.
 • KD102, km. 12+800.
 • KD14.1, km. 1+500.
 • KD15.1, km. 1+500.
 • KD175, km. 23+400 MOP BZ.
 • KD170, km. 23+000.
 • KDv2, km. 22+800.
 • Regulacje kratek żeliwnych, km. 2+500 – 9+500.
 • KD-44, KD-43, km. 5+500 (WD-8).
 • KD-92, KD-91 – piaskowniki, km. 11+400 (WD-16A).
 • KD-98, km. 12+200 (WD-17).
 • KD202 na MOP BZ, km. 23+950.
 • Regulacja wpustów na trasie głównej, km. 2+400 – 23+000.
 • KD198, km. 23+500.
 • KT od 157 – 160, km. 17+150.

     Zbiorniki

 • ZB 52.1 - umocnienie zbiornika, km. 23+200.
 • ZB 39 - roboty ziemne, km. 16+974 P.
 • ZB 40 - budowa drenażu opaskowego, km. 17+090 L.

     Drenaż podłużny

 • Drenaż jezdni MOP B-Z L17, km. 23+110.

     Przepusty

 • Umocnienia przepustów ekologicznych, km. 5+200 – 22+100.
 • Umocnienia przepustów drogowych, km. 5+000 – 18+000.
 • Umocnienia na przepustach, km. 5+500.
 • Umocnienia na przepustach, km. 11+420.
 • Umocnienia na przepustach, km. 12+200 (WD-17).
 • Umocnienia na przepustach, km. 19+850 (WD-27).
 • Obruk kamienny na przepustach ekologicznych, km. 10+150 – 22+100.
 • Obruk kamienny na przepustach drogowych, km. 5+500 – 20+150.

 

7.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż placu zabaw nawierzchnia, zabawki, ogrodzenie -  MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż armatury i wyposażenia - MOP Budzisko Wschód.
 • Dostawa i montaż wiat, ławek, stołów - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Prace wykończeniowe - tapetowanie, malowanie - MOP Budzisko Wschód/Zachód.